Botania

1. Floral Fertilizer

Aby uzyskać pomarańczowy barwnik należy złączyć żółty i czerwony barwnik. Po czym układamy pomarańczowy barwnik w 9 slotach craftingu i dostajemy Floral Fertilizer.

 

2. Pure Daisy

Pure Daisy zamienia kamień i drewno na LivingRock, LivingWood i jeszcze kilka innych (wszystko widoczne w JEI).

 

3. Wand of the Forest

Różdżka przyda Ci się do kontrolowanie spreaderów, kwiatków bądź zmiany mana poola.

 

4. Runic Altar

Runic Altar służy on do craftowania run.

5. TerraSteel Ingot

Aby wytworzyć TerraSteel Ingot potrzebny będzie Manasteel Ingot/Mana Diamond/Mana Pearl.

 

6. Portal to Alfheim

 

7. Pierwsza automayczna produkcja many
Potrzebne będzie: Endoflame, Mana pool, Mana Spreader, Open Crate, Płytka naciskowa, 4 Redstona, 1 Hopper, 1 Blok
 
 
 
 
 
 
 

 

Kekimurus wytwarza manę poprzez zjadanie ciast (1.800 many za jeden kawałek ciasta).

 

Rosa Arcana wytwarza manę poprzez zbieranie expa (z gracza 50 many za każdy punkt expa, z leżącego orba 35 many).

 

Spectrolus wytwarza manę poprzez zjadanie wełny (1.200 many za jedną wełnę).

 

Entropinnyum wytwarza manę poprzez wybuchanie tnt (6.500 many za jeden wybuch TNT).