Tech Reborn

TechReborn posiada kilka kłopotliwych mutliblocków, w tym poradniku postaram się Wam ułatwić ich wybudowanie.

Implosion Compressor -

Stawiasz pod maszyną kostkę 3x3x3 z pustym środkiem
(Muszą to być Reinforced Machine Casingi!).

 

Vacuum Frezzer -

Platforma pod maszyną 3x3 (Muszą to być Reinforced Machine Casingi!)

 

Idustrial Blast Furnace – 

Multiblock buduje się stawiając kostkę 3x4x3 z pustym środkiem.
Do niektórych craftingów trzeba odpowiednią temperaturę w Blast Furnace.
Dlatego podam Wam jak zdobyć wyższą temperaturę.
Standard Machine Casing za block 30 HU.
Standard Machine Casing za block 50 HU.
Advanced Machine Casing za block 70 HU.
Jak zamiast pustej przestrzeni dasz lave (źródło w obu blockach) dostaniesz za to dodatkowych 500HU.
Dodanie (PPM na BlastFurcane) Kanthal Heating Coils w ilości 4 doda ci 500HU, tak samo w wypadku Nichrome Heating Coil (Najpierw musi być Kanthal, później Nichrome).