Ender IO

EnderIO jest modem typowo technicznym, który dodaje maszyny i kable. Mod ten posiada własną jednostkę energii [Micro Infinity (1 µI = 1 RF)].


Magazynowanie energii:

- Vibrant Capacitor Bank [ 25kk µI | 25k µI ],

Capacitor Banki można ze sobą łaczyć  co daje nam powiększenie pojemnosci oraz zwiększenie możliwosci przyjmowania i oddawania prądu.


Kable w EnderIO można podzielić na kilka rodzajów:

- Energy Coduit - kable od prądu,

- Item Conduit - kable do przedmiotów,

- Fluid Conduit - rury do cieczy,

- Gas Conduit - rury do gazu,

- Data Conduid - wymagane do działania Inventory Panel,

- Oraz inne Conduity które łaczą się z modami np. Dense ME Conduit - AE2.

 

- Podstawowe (z dopiskiem Simple)

 

- Zaawansowane są o wiele szybsze od maszyn podstawowych, można je ulepszać za pomocą np. Basic Capacitor.

 

- Wzmocnione (Enhanced) są to najlepsze maszyny dostępne w tym modzie.

Ulepszenia:

 

Każdy z tych Capacitor'ów zwiększa prędkość przetwarzania oraz maksymalny poziom przechowywania energii ale zuzywają o wiele więcej energii.

 

 

Do SagMill'a można włożyć ulepszenia, które zwiększają % wypadania itemów oraz zmnieniają zuzycie energii np. Iron Alloy Grinding Ball, Dark Steel Grinding Ball.
Każdy ma inne bonusy.